SD-HALLITUS

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@suomidemokraatti.fi

  • Jari Väli-Klemelä 040-157 0475
  • Jali Ekman 046-595 9430
  • Niina Ekman 050-486 7199
  • Hanna Hietala 041-310 1642
  • Markku Svensk 0400-853 336

Marko Mjölnir Parkkola 045-883 2420

SÄÄNNÖT

SUOMIDEMOKRAATIT RY:N SÄÄNNÖT

1. NIMI JA TOIMIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomidemokraatit ja sen kotipaikka on Espoo

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää suomalaisten kansallista itsetuntoa, auttaa yhteiskuntamme vähempiosaisia, vastustaa EU:n jäsenyyttä, vastustaa ns. elintasopakolaisten maahanmuuttoa ja toimia kaikin tavoin itsenäisen isänmaamme hyväksi. Tarkoituksena on aloittaa mittava jäsenkeräys ja rekisteröityä puolueeksi, kun vaadittavat kannattajakortit on kerätty.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, valistus- ja kasvatustyötä, sekä järjestää koulutus- ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin ensin tarpeelliset viranomaisluvat.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja sen säännöt. Jäsenhakemukset hyväksyy tai hylkää yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta ja myös jos hän toimii yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti tai muuten haittaa yhdistyksen toimintaa. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENMAKSUT

Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päätetään vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kanta, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

6. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen toistaiseksi valitsema yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle joko kirjeenä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunkin kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä tai kun hallitus katsoo olevan muuta erityistä aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisen syyn takia kirjallisesti hallitukselta vaatii.

PUOLUEOHJELMA

Suomidemokraatit valmistelee omaa puolueohjelmaansa, joka julkistetaan 17.12.2015. Ohjelma pohjautuu Muutospuolueen ohjelmaan, mutta on hivenen tiukempi, tiivistetympi ja sisältää mm. kannat pakkoruotsiin sekä eläinten suojeluun.

Voit ladata ohjelman täältä.

JÄSENHAKEMUS

Suomidemokraatit haluaa tuoda uutta, energistä toimintaa politiikkaan. Haluatko sinä olla mukana kehittämässä uuden ajan puoluetta? Liittyessäsi joulukuussa jäseneksemme ei siitä veloiteta erikseen. Eli käytännössä jäsenyytesi alkaa heti, mutta maksat kalenterivuosi 2016 jäsenmaksun.

Täytä jäsenhakemuksemme täältä. Muista aktivoida jäsenyys sähköpostitse saapuvan linkin kautta. Ilman aktivointia et saa tiedotteitamme. Mikäli et onnistu sähköisen lomakkeen kautta jättämään hakemusta, voit laittaa yhteystietosi (nimi, osoite, syntymäaika) sähköpostitse sihteerillemme. Voit myös tulostaa paperisen hakemuksen tästä ja postittaa sen meille.

Käsittelemme jäsenhakemukset joka tiistai klo 21, jonka jälkeen saat sähköpostitse tervetuliaspaketin, jossa tietoa toiminnastamme, yhdistyksistämme sekä tapahtumistamme.


Jäsenmaksumme 2017:

  • Jäsen 25 €
  • Kannatusjäsen 10 €
  • Työttömät, eläkeläiset, nuoret (alle 18 v) 15 €

Annamme myös mahdollisuuden suorittaa jäsenmaksun keräämällä kannattajakortteja. Kun keräät 25 kannattajakorttia helmikuun loppuun mennessä, saat ilmaisen jäsenyyden vuodelle 2016. Katso lisää kannattajakorttien keräämisestä täältä.

YHTEISTYÖ MUUTOSPUOLUEEN JA SUOMIDEMOKRAATTIEN VÄLILLÄ

Alkusyksystä lähtien yhdistykset ovat tiivistäneet yhteistyötään. Muutospuolue äänestää omasta nimestään 23.1.2016. Vaihtoehtoina ovat Muutospuolue sekä Suomidemokraatit. Mikäli päädytään Suomidemokraatit –nimeen, aloitetaan yhdistyminen välittömästi. Suomidemokraattien ainoana ehtona yhdistymiselle on nimen säilyttäminen.

Muutospuolueen kasvu on ollut vahvaa koko syksyn ajan. Tyytymättömyys hallituksen politiikkaan näkyy selvästi jäsenhakemusten määrässä. Myös Suomidemokraatit ovat aloittaneet jäsenhankintansa joulukuun alussa ja kasvu on ollut räjähdysmäistä. Perjantai-iltana pidetyssä jäsenhyväksymiskokouksessa valittiin kymmenittäin uusia jäseniä. Suuri osa muutoslaisista on siirtynyt myös Suomidemokraattien jäseneksi. Mikäli yhdistyminen tapahtuu Suomidemokraatit –nimen alle, on tästä suuri etu yhdistymisvaiheessa.

Molemmissa yhdistyksissä on tehty päätös siitä, että nyt jätetyistä jäsenhakemuksista ei veloita erikseen vuotta 2015 eli loppuvuosi menee ”vapaamatkustajana” ja maksu kohdentuu vuodelle 2016. Eli Muutoksen 2015 jäsenmaksu tulee olla maksettuna jos aikoo äänestää nimestä jäsenäänestyksessä tammikuussa.

Molempien yhdistysten vanhojen jäsenten jäsenmaksupäivämäärä on tammikuun lopulla sen jälkeen kun tiedetään Muutoksen jäsenäänestyksen tulos. Uusien jäsenten maksu tulee maksettavaksi kaksi viikkoa hyväksymisen jälkeen.

Muutoksen puolueohjelma löytyy puolueen kotisivuilta http://muutospuolue.fi/puolueohjelmaluonnos-on-julkistettu Muutoksen jäseneksi voit hakea täältä. Jäsenmaksu on 25 €/kalenterivuosi. https://www.flomembers.com/muutos2011/members/application/createApplication

Suomidemokraatit valmistelee omaa puolueohjelmaansa, joka julkistetaan 17.12.2015. Ohjelma pohjautuu Muutospuolueen ohjelmaan, mutta on hivenen tiukempi, tiivistetympi ja sisältää mm kannat pakkoruotsiin sekä eläinten suojeluun. http://suomidemokraatti.fi/puolueohjelma/

Suomidemokraattien jäseneksi voit hakea täältä http://suomidemokraatti.fi/mukaan-toimintaan/ Jäsenmaksu on 25 €/kalenterivuosi, työttömät, eläkeläiset sekä nuoret (alle 18-v) 15 €/kalenterivuosi, kannatusjäsenyys on 10 €/kalenterivuosi. Lisäksi jäsenmaksun pystyy kuittaamaan keräämällä 25 kannattajakorttia helmikuun loppuun mennessä.

Muutospuo
lue on lopettanut kannattajakorttien keräämisen joulukuun alussa ja ilmoittaa tukevansa Suomidemokraattien 8.12 aloitettua korttikeräystä
. Lisää tietoa keräyksestä löytyy täältä: http://suomidemokraatti.fi/puolueeksi/ Mikäli haluat alkaa oman paikkakuntasi korttikerääjäksi, sivuilta löytyy ilmoittautumislomake jonka lähettämällä saat tarkemmat keräysohjeet sekä muut tarvittavat tiedot.

Annan mielelläni lisätietoa molemmista yhdistyksistä, yhdistymisestä ja kaikesta muustakin.

Jari Väli-Klemelä
Puheenjohtaja
Muutospuolue ry, Suomidemokraatit ry
040-157 0475
jari.valiklemela@suomidemokraatti.fi
jari.valiklemela@muutospuolue.fi

SUOMIDEMOKRAATIT PYRKII PUOLUEEKSI

sd_long

Aloitamme tänään 8.12 kannattajakorttikeräyksen. Tavoitteenamme on kerätä kortit kevään 2016 aikana ja päästä rekisteröidyksi puolueeksi.

 

Agendamme pähkinänkuoressa:

Suomessa on paljon ongelmia joihin tulemme tarttumaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Säästöjä on pakko tehdä, mutta niitä pitää tehdä harkiten ja varmistamalla etteivät niistä kärsi he, jotka jo muutenkin ovat ahdingossa.

Suomidemokraatit on ainoa maahanmuuttovastainen puolue, jonka mielestä Suomi kuuluu vain ja ainostaan suomalaisille. Työperäinen maahanmuutto on hyväksyttävää mikäli Suomi saa siitä hyödyn. Emme halua globalisaation ulottuvan omalle maaperällemme. Haluamme pitää kiinni omasta kulttuuristamme, hyvinvoinnistamme sekä suomalaisuudesta. Emme tunne käsitettä globaali vastuunkanto pakolaisasiassa. Mikäli sellainen vastuu Suomella on, se on taattava kriisialueilla aineellisessa muodossa.

Julkaisemme oman puolueohjelmamme torstaina 17.12. Ohjelmamme tulee olemaan yhtenevä yhteistyökumppanimme Muutospuolueen ohjelman kanssa