SÄÄNNÖT

SUOMIDEMOKRAATIT RY:N SÄÄNNÖT

1. NIMI JA TOIMIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomidemokraatit ja sen kotipaikka on Espoo

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää suomalaisten kansallista itsetuntoa, auttaa yhteiskuntamme vähempiosaisia, vastustaa EU:n jäsenyyttä, vastustaa ns. elintasopakolaisten maahanmuuttoa ja toimia kaikin tavoin itsenäisen isänmaamme hyväksi. Tarkoituksena on aloittaa mittava jäsenkeräys ja rekisteröityä puolueeksi, kun vaadittavat kannattajakortit on kerätty.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, valistus- ja kasvatustyötä, sekä järjestää koulutus- ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin ensin tarpeelliset viranomaisluvat.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja sen säännöt. Jäsenhakemukset hyväksyy tai hylkää yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta ja myös jos hän toimii yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti tai muuten haittaa yhdistyksen toimintaa. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENMAKSUT

Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päätetään vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kanta, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

6. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen toistaiseksi valitsema yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle joko kirjeenä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunkin kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä tai kun hallitus katsoo olevan muuta erityistä aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisen syyn takia kirjallisesti hallitukselta vaatii.