Suomalainen demokratia ja hallinto ovat suuria

Kestävän kehityksen indikaattoreiden viides painos (SGI) on pitänyt Suomen nykyisiä toimintalinjoja onnistuneesti varmistaakseen sen tulevaisuuden elinkelpoisuuden.

Saksan Bertelsmannin säätiön kokoama SGI arvioi 41 erittäin kehittyneitä OECD: n ja Euroopan unionin valtioita poliittisen toiminnan, demokratian ja hallinnon indekseihin.

Näin ollen yleishyödylliset palvelut pyrkivät käsittelemään jotain näiden valtioiden keskeisistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä 2000-luvun alkupuolella: miten kestävän kehityksen mukaiset poliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja varmistaa, että poliittinen päätöksenteko asettaa pitkän aikavälin tavoitteita?

Suomi sijoittui toiseksi demokratian ja hallinnon indekseihin, ja sitä pidettiin “demokratian mallina, joka on luonut demokraattisen perustan hallinnon uudistukselle, ongelmanratkaisulle ja sosiaaliselle parannukselle”.

Samaan aikaan Suomi tuli viidentenä politiikan tehokkuusindeksissä, jossa käsitellään taloudellisen kehityksen, ympäristönsuojelun ja sosiaalipolitiikan kestävyyden ulottuvuuksia.