Suomi kuuluu EU: n digitaalisten maiden joukkoon

Suomi on yksi EU: n digitaalisista maista Euroopan komission julkaiseman digitaalisen talouden ja yhteiskunnan indeksin (DESI) mukaan. Muita huippulaatuisia esiintyjiä olivat Tanska, Alankomaat ja Ruotsi.

Suo- messa EU: n keskiarvo oli EU: n keskiarvoa parempi kaikissa DESI: n luokissa, jotka olivat liitettävyys, inhimillinen pääoma, Internetin käyttö, digitaalisen teknologian integrointi ja digitaaliset julkiset palvelut.

Suomi painottui erityisesti inhimillisen pääoman luokkaan: Suomen väestöstä 91 prosenttia on säännöllisiä Internetin käyttäjiä, ja suomalaisella työvoimalla on selvästi suurin osa EU: n tietotekniikan asiantuntijoista. Suomalaiset ovat myös erinomaisia ​​käyttämällä digitaalisia tekniikoita verkossa oleviin julkisiin palveluihin.

Tutkimuksessa todetaan myös, että maantieteellisten ominaispiirteiden vuoksi kiinteän laajakaistan käyttömahdollisuus on 97 prosenttia suomalaisista kodeista. Suhteessa tuloihin laajakaista on myös erittäin edullinen.

Yleisesti ottaen tutkimuksessa todetaan, että EU: n jäsenvaltiot ovat edistyneet esimerkiksi digitaalisen digitaalisen digitaalistrategian julkaisemisen viime vuonna julkaisemalla yhteydet, digitaaliset taidot ja julkiset palvelut.

“Yhä useammat ihmiset, yritykset ja julkiset palvelut menevät digitaaliin”, sanoo digitaalisten sisämarkkinoiden varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

Raportissa kuitenkin todetaan, että edistyminen EU: ssa hidastuu, ja kehottaa jokaista jäsenvaltiota ryhtymään toimiin digitaalisen suorituskyvyn ja talouksiensa edistämiseksi.

ISTOCK.COM/SHOO_ARTS