Suomi pysyy sosiaalisesti edistyksellisenä maailmanlaajuisesti

FINLAND PROMOTION BOARD/KEKSI/JUKKA RAPO

Sosiaalinen edistysindeksi on sijoittunut Suomeen toiseksi yleiseksi vuotuisessa kyselyssä.

Sosiaalisen edistyksen edellyttämässä kehityksessä tämän vuoden indeksi tarkasteli jälleen sosiaalisia ja ympäristöindikaattoreita, jotka määrittelevät sosiaalisen kehityksen kolme ulottuvuutta: perusihmiset tarpeet, hyvinvoinnin perusteet ja mahdollisuudet.

Kaiken kaikkiaan kaikkiaan 50 indikaattoria käytettiin 128 maata. Näistä suomalaisille löydettiin maailman suurin henkilökohtainen vapaus ja valinta sekä paras ravitsemus ja peruskoulutus.

Maa tuli myös kolmanneksi suvaitsevaisuuden ja osallisuuden indikaattoreihin, henkilökohtaisiin oikeuksiin ja suojeluun. Samaan aikaan tiedonsaanti ja viestintä Suomessa pidettiin neljänneksi suurimpana maapallolla.

Suomi laski yhden sijan viime vuoden sijoituksesta, kun Tanska oli kärkipaikka. Toisen asteikolla Keski-Afrikan tasavalta sijoittui viimeiseksi listalle.