YHTEISTYÖ MUUTOSPUOLUEEN JA SUOMIDEMOKRAATTIEN VÄLILLÄ

Alkusyksystä lähtien yhdistykset ovat tiivistäneet yhteistyötään. Muutospuolue äänestää omasta nimestään 23.1.2016. Vaihtoehtoina ovat Muutospuolue sekä Suomidemokraatit. Mikäli päädytään Suomidemokraatit –nimeen, aloitetaan yhdistyminen välittömästi. Suomidemokraattien ainoana ehtona yhdistymiselle on nimen säilyttäminen.

Muutospuolueen kasvu on ollut vahvaa koko syksyn ajan. Tyytymättömyys hallituksen politiikkaan näkyy selvästi jäsenhakemusten määrässä. Myös Suomidemokraatit ovat aloittaneet jäsenhankintansa joulukuun alussa ja kasvu on ollut räjähdysmäistä. Perjantai-iltana pidetyssä jäsenhyväksymiskokouksessa valittiin kymmenittäin uusia jäseniä. Suuri osa muutoslaisista on siirtynyt myös Suomidemokraattien jäseneksi. Mikäli yhdistyminen tapahtuu Suomidemokraatit –nimen alle, on tästä suuri etu yhdistymisvaiheessa.

Molemmissa yhdistyksissä on tehty päätös siitä, että nyt jätetyistä jäsenhakemuksista ei veloita erikseen vuotta 2015 eli loppuvuosi menee ”vapaamatkustajana” ja maksu kohdentuu vuodelle 2016. Eli Muutoksen 2015 jäsenmaksu tulee olla maksettuna jos aikoo äänestää nimestä jäsenäänestyksessä tammikuussa.

Molempien yhdistysten vanhojen jäsenten jäsenmaksupäivämäärä on tammikuun lopulla sen jälkeen kun tiedetään Muutoksen jäsenäänestyksen tulos. Uusien jäsenten maksu tulee maksettavaksi kaksi viikkoa hyväksymisen jälkeen.

Muutoksen puolueohjelma löytyy puolueen kotisivuilta http://muutospuolue.fi/puolueohjelmaluonnos-on-julkistettu Muutoksen jäseneksi voit hakea täältä. Jäsenmaksu on 25 €/kalenterivuosi. https://www.flomembers.com/muutos2011/members/application/createApplication

Suomidemokraatit valmistelee omaa puolueohjelmaansa, joka julkistetaan 17.12.2015. Ohjelma pohjautuu Muutospuolueen ohjelmaan, mutta on hivenen tiukempi, tiivistetympi ja sisältää mm kannat pakkoruotsiin sekä eläinten suojeluun. http://suomidemokraatti.fi/puolueohjelma/

Suomidemokraattien jäseneksi voit hakea täältä http://suomidemokraatti.fi/mukaan-toimintaan/ Jäsenmaksu on 25 €/kalenterivuosi, työttömät, eläkeläiset sekä nuoret (alle 18-v) 15 €/kalenterivuosi, kannatusjäsenyys on 10 €/kalenterivuosi. Lisäksi jäsenmaksun pystyy kuittaamaan keräämällä 25 kannattajakorttia helmikuun loppuun mennessä.

Muutospuo
lue on lopettanut kannattajakorttien keräämisen joulukuun alussa ja ilmoittaa tukevansa Suomidemokraattien 8.12 aloitettua korttikeräystä
. Lisää tietoa keräyksestä löytyy täältä: http://suomidemokraatti.fi/puolueeksi/ Mikäli haluat alkaa oman paikkakuntasi korttikerääjäksi, sivuilta löytyy ilmoittautumislomake jonka lähettämällä saat tarkemmat keräysohjeet sekä muut tarvittavat tiedot.

Annan mielelläni lisätietoa molemmista yhdistyksistä, yhdistymisestä ja kaikesta muustakin.

Jari Väli-Klemelä
Puheenjohtaja
Muutospuolue ry, Suomidemokraatit ry
040-157 0475
jari.valiklemela@suomidemokraatti.fi
jari.valiklemela@muutospuolue.fi